Hakkımızda

İstanbul Kültür Elçileri Derneği kültür-sanat alanında faaliyet gösteren bir dernektir.

Temel amacımız, İstanbul Kültürünün tanıtılması, şehir kültürünün yaygınlaştırılması ve insan kalitemizin yükseltilmesidir. Bu amaca yönelik olarak şehir kültürümüzü, İstanbul Kültürünü ve insanımızın kalitesini etkileyen tüm etmenler ve değişkenler hakkında farkındalık oluşturarak faaliyetler yapmaktayız.

Bir başka ifade ile söyleyecek olursak, İstanbul Kültür Elçileri Derneğinin amacı, Kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, şiir, kitap, kütüphane, müze, nezaket, görgü, saygı, edep, şehir, kural, medeniyet gibi konuların ve kavramların hayatımızda daha fazla yer tutmasını sağlamaktır.

Sokaktaki insanımıza talip, araziye talip tek kültür sanat derneğidir.

Vizyon

İçinde yaşanıldığı halde yeterince tanınmayan İstanbul’un tarihi, kültürel ve sanatsal derinliği ile ilgili üst düzey bilinç oluşturmak ve bu hususta kültür elçileri yetiştirmektir.

Bu amacın gerçekleşmesi için yapılacak en önemli eylem halka inmektir. Çünkü halka inmeyen projeler bütün halinde toplumun inşasına hizmet etmemektedir.

“İstanbul Medeniyeti” gibi hayatın bütün alanlarını kuşatan bir yaşama ve algı biçiminin toplumun bütün kesimlerine yedirilmeden, anlatılmadan ve kabullenilmeden sadece üst bir sınıfta, toplumun bir kesiminde karşılık bulması hayatın yüksek standartlar üzerinden yaşanmasını imkansız kılacaktır.

Misyon

Şehir kültürünün yaşanması, insan kalitesinin artması ve en önemlisi İstanbul Kültürü olarak tarif ettiğimiz yaşam biçiminin , yaşam modelinin sokaktaki insanımızın hayatında yer bulmasıdır.

Bu gerçekliğin farkında olarak İstanbul Kültür Elçileri Derneği, İstanbul gibi yüksek standartlar üzerine kurulmuş yaşama biçimini, temelden ve derinden kazandırmak için toplumun önde gelen gruplarını harekete geçirmeyi amaçlamış ve planlamıştır.