Kültür Elçileri Projesi Nedir?

İstanbul Kültür Elçileri Derneği kültür-sanat alanında önemli bir dernektir.
Temel amacımız şehir kültürü ve insanımızın kalitesini yükselmektir. Bu amaca yönelik olarak şehir kültürümüzü, İstanbul Kültürünü ve insanımızın kalitesini etkileyen tüm etmenler ve değişkenler hakkında farkındalık oluşturarak faaliyetler yapmaktayız.
Bir başka ifade ile söyleyecek olursak, İstanbul Kültür Elçileri Derneğinin amacı, Kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, şiir, kitap, kütüphane, müze, nezaket, görgü, saygı, edep, şehir, kural, medeniyet gibi konuların ve kavramların hayatımızda daha fazla yer tutmasını sağlamaktır.

Hedef kitlemiz ise, hayatımızda daha fazla yer tutmasını istediğimiz kavramlarla ilgili herkes müstakbel bir Kültür Elçisi’dir. Ve her bir Kültür Elçisinin yaşadığı, çalıştığı ve bulunduğu her yerde bu değerleri ve güzellikleri anlatmak, yaşamak ve aktarmak için derneğimiz ile birlikte projeler yapması konusunda gayret ediyoruz.
Bu projelerden birisi de İstanbul da okuyan uluslararası öğrencilere yöneliktir. Projenin adı” İstanbul Kültür Elçileri” dir.

Bilindiği üzere 156 ülkeden yaklaşık 30.000 misafir öğrenci üniveriste öğrenimi için İstanbul da bulunmaktadır. Bu öğrenciler geldiklerinde kültürel uyum problemi yaşamakta , mezun olup gittiklerinde ise çoğunlukla bizimle irtibatı kesilmektedir.
Dernek olarak İstanbul da yaşayan, şehir kültürümüzü etkileyen ama en önemlisi mezun olup gittiklerinde çoğunlukla bizden bağları kopan bu öğrencilere yönelik bir proje geliştirdik. ilk modül olarak 100 öğrenciye yönelik İçişleri Bakanlığı ile proje imzaladık.

Bu projeye göre bu öğrencilere İstanbul’un tanıtımı, Türk müziği, Türk yemeği, Geleneksel Türk sanatları gibi bizim değerlerimiz anlatılacak ve program sonunda her bir öğrenci “İstanbul Kültür Elçisi” olacaktır. Ayrıca ülkelerine döndüklerinde irtibat devam ettirilecek ve kendi ülkelerinde ülkemizi ve İstanbulu ve kültürümüzü doğru bir şekilde anlatmaları sağlanacaktır. Bu projede İstanbul Üniversitesi ve Borsaİstanbul paydaş olarak bulunmaktadır.

 

Proje Amacı

“İstanbul Kültür Elçileri Projesinin Öncelikli Amacı, Özellikle Uluslararası Misafir Öğrencilerin Ve Ülkemizin Gençlerinin, Ülkemizin Tarihi, Kültürel Değerleri Ve Sanatını Bilen, Anlayan Ve Bunu Çevrelerinde Ve Ülkelerinde En İyi Şekilde Anlatan, Yorumlayan Ve Tanıtan Kişiler Yetiştirmektir.

Bunun Yanı Sıra,Kültür Elçilerinin Kültürün Aktarımına Ya Da Kültürün Tanıtımına, Sanata Ve Turizme Katkısının Artırılması Bunun Profesyonel Kültür Elçiliği Rolünün Kültürel Değerlere Katkısının Ortaya Çıkarılması Amaçlamaktadır.

Kültür Elçisi Olarak Yetiştirilecekler, Bilgilendirme, Sorumlu Davranış Gösterme, Liderlik Etme, Yol Gösterici Olma, Ülke İmajına Katkı Sağlama, Danışman, Erişim Kolaylaştırıcı Ve Nihayetinde Kültür Elçisi Rolü Üstleneceklerdir.

Kültür Elçileri, Kültür Mirası (Geçmişe Ait Olan Her Şey), Yaşayan Kültür, Gelenekler, Görenekler, Folklor, Dinsel İnançlar, Mutfak, Yaşam Kültürü, Çağdaş Kültür Ürünleri, Gösteri Ve Sahne Sanatları, Yaratıcı Kültür Endüstrilerinin Tüm Bileşenleri Mümkün Olduğu Kadar Aktarılmaya Çalışılacaktır.

Proje, Profesyonel Kültür Elçisi Rolünün Kültürel Değerlerin Korunmasına, Tanıtımına Ve Kültürler Arası Etkileşime Katkısının Önemli Olacağı Düşünülmektedir. Proje, Ülkemizin Kültürel Mirasında En Zengin Olduğu Yerlerin Başında Gelen Ve Marka Şehir Olan İstanbul Ölçeğinde Yapılacaktır.

Ayrıca Yapılacak Proje İle Örnek Bir Çerçeve Oluşturulacak Hemde İstanbul Tanıtımıyla Kültür Turizmine Katkı Sağlanmış Olacaktır.

Hedef

 • 100 Öğrenci ve Uluslararası Misafir Öğrenciye İstanbul’u Tanıtmak
 • Ülkemizin ve İstanbul’un Tanıtımına Katkı Sağlamak
 • Tarihi ve Kültürel Değerlerin Gelecek Nesillere Aktarılmasına Katkı Sağlamak
 • Ülkeler Arasındaki Kültürlerarası Etkileşimin Artmasını Sağlamak.
 • Kültürel Uyumsuzlukları Gidermek

 • Kültür Bilincini Kazandırmak
 • Kültürel Değerlerin Korunmasına Ve Yayılmasına Yönelik Bilinç Kazandırmak.
 • Öğrencilerimize Ve Misafir Öğrencilere Kültürel Değerleri Korunması Bilinci Oluşturmasına Yardımcı Olmak
 • Kültürlerarası Empati (Eşduyum) Oluşturmak
 • Misafir Öğrencilerin Farklı Kültürler Hakkında Deneyim Kazanmalarını Ve Onların Diğer Kültürleri Görmelerini, Duymalarını Ve Hissetmelerini Sağlamak

İstanbul kültürünün tanıtılması, şehir kültürünün yaygınlaştırılması ve insan kalitemizin yükseltilmesidir. Bu amaca yönelik olarak şehir kültürümüzü, İstanbul kültürünü ve insanımızın kalitesini etkileyen tüm etmenler ve değişkenler hakkında farkındalık oluşturarak faaliyetler ve projeler yapmaktayız.

156 ülkeden yaklaşık 30.000 misafir öğrenci üniversite öğrenimi için İstanbul’da bulunmaktadır. Bu öğrenciler geldiklerinde kültürel uyum problemi yaşamakta, mezun olup gittiklerinde ise çoğunlukla bizimle irtibatı kesilmektedir. İstanbul’da yaşayan, şehir kültürümüzü etkileyen ama en önemlisi mezun olup gittiklerinde çoğunlukla bizden bağları kopan bu öğrencilere yönelik bir proje geliştirdik.

Kültür Elçileri Programı

İstanbul kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için 40 farklı ülkeden gelen 100 öğrencinin katıldığı Kültür Elçileri projesinde sona gelindi. Törenle sertifika alan öğrenciler ülkelerine döndüklerinde İstanbul kültür elçisi olacak ve Türk kültürünün tanıtılmasını sağlayacak.

Program

 • Seminer
 • İstanbul Gezisi
 • Ebru, Hat ve Ok atışı eğitimi
 • Türk yemekleri ikramı ve Türk Müziği konseri
 • Proje sonunda her bir öğrenci “İstanbul Kültür Elçisi Katılım Belgesi” verilecektir.

Paydaşlarımız