Projelerimiz

Temel amacımız, şehir kültürünün daha fazla yaşanması ve yaygınlaştırılması, insan kalitemizin yükseltilmesi ve İstanbul Kültürünün tanıtılmasıdır.

Bu amaca yönelik olarak şehir kültürümüzü, İstanbul Kültürünü ve insanımızın kalitesini etkileyen tüm etmenler ve değişkenler hakkında farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmaktayız.