BİR DÜŞÜNSEN

Sosyal Akıl Derneği tarafından yürütülen projede Gençlik Spor Bakanlığı ve İSKED proje paydaşıydı.

Proje ile amaç, geçmişten dersler çıkararak, birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerimizi özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında alacağı kararları zor koşullar altında dahi doğru kararlar alabilmelerine yönelik faaliyetler yapmaktır.

Bu projenin diğer bir önemli amacı kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında halihazırda yönetici olarak devam eden insanların düşünme kapasiteleri ve mevcut durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamaktır. Devamında mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, gezilerle desteklemektir.

Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapıldı.

Yöneticilerimizde/liderlerimizde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesi noktasında katılımcıların kazanımlar elde etmeleri hedeflendi.

projenin ortakları

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Düşünce Vakfı, Vefa İlim ve Kültür Derneği, Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği, İstanbul Kültür Elçileri Derneği, Şehirli Derneği, Türk Kahramanları Araştırma ve Yaşatma Derneği ortaklarımız arasında bulunmaktadır.