ŞEHİR VE MÜLTECİ PANELİ

Türkiye tarihine baktığımızda ülkemizin birçok göçmen hareketine maruz kaldığı görülmektedir. Anadolu tarihinin son iki asrında yaklaşık 3.5 milyon civarında göçmen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine yerleşmiştir. Göçmenlerin yaklaşık yarısı devlet imkanları ile yerleştirilmişler ve istihdam sağlanmıştır.

Bu tablo içerisinde özellikle Suriyeli mültecilere yönelik zaman zaman olumsuz tavır ve davranışların arttığı, ayrımcı ve nefret söylemlerinin yükseldiği göze çarpmaktadır. Halbuki iyi değerlendirilirse mültecilerin dinamik bir güç oldukları ve birçok alanda bulundukları topluma katkıda bulunabilecekleri hem tarihte hem de literatürde yer almaktadır.

Bu panelle öncelikli amacımız mültecilerin şehir kültürüne uyumu konusunda kamu yöneticilerine düşen görevleri ve yol haritasını ortaya koymak,

Ayrıca ülkemizdeki sığınmacılara yönelik önyargıyla mücadele etmek, onların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve ülke adına bu sığınmacılardan maksimum ölçüde nasıl istifade edilebileceği ile ilgili bilimsel bir panel düzenlenip, ülke gündeminde konu ile ilgili farkındalığı artırmak ve buna yönelik somut önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Mülteci konusunda en yüksek düşeyde sıkıntı yaşayan 2 il olarak İstanbul ve Gaziantep seçilmiştir.

Gaziantep’te Gaziantep rektörlüğü, Valiliği, Belediyesi ve diğer kamu kurumları ve STK yöneticilerinin katılımı ile büyük bir panel ve gazeteci ve siyasetçilerin katılımı ile arama toplantıları yapılmıştır.

Bu programın benzeri İstanbul da yapılacaktır.